A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP KP PSP w Mińsku Mazowieckim
BIP KP PSP w Mińsku Mazowieckim
BIP.gov.pl

  Udostępnianie Informacji publicznej

  Udostępnianie informacji publicznej

  Udostępnianie informacji publicznej, będącej w posiadaniu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim następuje w drodze ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej może być udostępniona na wniosek, jak również poprzez wywieszenie w miejscu ogólnie dostępnym w siedzibie Komendy Powiatowej. Zakres informacji jaki Komenda Powiatowa PSP, może udostępnić określa Ustawa z dnia 6 września 2001 (z późniejszymi zmianami) o dostępie do informacji publicznej (dz.U. 2016.1764 j.t.)

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: admin PSP
  Publikacja dnia: 01.02.2017
  Podpisał: Michał Kądziołka
  Dokument z dnia: 01.02.2017
  Dokument oglądany razy: 2077
MegaBIP free (2.09)