A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP KP PSP w Mińsku Mazowieckim
BIP KP PSP w Mińsku Mazowieckim
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 11.09.2019, zmieniona z powodu:
  Wyniki I etapu

  Nabór do służby

                      INFORMACJA KOŃCOWA O WYNIKACH NABORU

  do służby na stanowisko stażysta, stanowisko docelowe starszy inspektor w sekcji  logistycznej  Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

                  w Mińsku Mazowieckim w codziennym systemie służby

                                     <OGŁOSZENIE NR 2/2019)

                                             (ETAP I - V)

   

  Po przeprowadzeniu w dniu 10 września 2019 r. kolejnego etapu kwalifikacyjnego t.j. rozmowy kwalifikacyjnej oraz po podliczeniu punktów uzyskanych podczas procesu kwalifikacyjnego (tj. posiadane umiejętności i kwalifikacje oraz rozmowę kwalifikacyjną) została ustalona następująca kolejność kandydatów:

   

  Numer identyfikacyjny kandydata

  Ocena złożonych dokumentów tj. posiadane umiejętności  i kwalifikacje (liczba punktów)

  Rozmowa kwalifikacyjna

  (liczba punktów)

  ŁĄCZNA SUMA PUNKTÓW

  UWAGI

  4/N2/8

  0

  32,3

  32,3

   

  10/N2/8

  15

  16,7

  31,7

   

   

              W oparciu o uzyskane wyniki do kolejnego etapu VI  w celu orzeczenia  zdolności psychicznej i fizycznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej do komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych zostaje skierowany, jeden kandydat, który uzyskał najwyższą liczbę punktów o numerze identyfikacyjnym 4/N2/8. 

  W związku z powyższym Komenda Powiatowa PSP w Mińsku Mazowieckim skontaktuje się telefonicznie z ww. kandydatem w celu odbioru skierowania na przedmiotowe badania.

  W przypadku, gdy komisja lekarska podległa ministrowi spraw wewnętrznych orzeknie, że kandydat jest niezdolny do służby w Państwowej Straży Pożarnej, na badania lekarskie zostanie skierowany kolejny kandydat z najwyższą liczbą punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

   

  Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej

                                                                                   bryg. Krzysztof Komorowski

   

                              

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: admin PSP
  Publikacja dnia: 11.09.2019
  Podpisał: admin PSP
  Dokument z dnia: 11.09.2019
  Dokument oglądany razy: 1964
MegaBIP free (2.09)